Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Sebepoznání, sebepojetí, sebeláska, sebeúcta, sebepozorování

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 30. září 2015

V dnešní uspěchané době jednoduše zapomínáme na to, že se musíme starat o svoji osobnost, o své vnitřní já, udržet si své psychické a následně i fyzické zdraví. Pocit životní pohody, schopnost vyrovnat se s každodenní realitou i vnitřními pocity nás stojí více a více sil. Bojujeme se svými vnitřními obavami, snažíme se ustát komunikaci s druhými.

Číst článek →
sebepoznání,sebepojetí,sebeláska

Jak dnes probíhá výběrové řízení?

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 5. srpna 2015

Personální pohovory obvykle probíhají v několika etapách, celková doba trvání čtyři až šest týdnů není ničím neobvyklým. Není kam spěchat. Výběrové řízení si totiž klade za cíl nalézt toho nejvhodnějšího kandidáta pro obsazení té či oné předmětné pozice. Je to nelehký úkol, má-li být splněno mnoho podmínek, jež byly vytýčeny již na počátku.

Číst článek →
výběrové řízení

Jaká je dnes strategie náboru nových pracovníků v malých a středních firmách?

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 30. července 2015

Výběrové řízení je chápáno jako celek, tedy nejen výběr nového pracovníka, ale také průběh jeho adaptačního procesu, včetně stabilizace tohoto nového zaměstnance, zajištění jeho dobré orientace v rámci společnosti nevyjímaje. Nové trendy náboru v sobě skrývají rozřazovací pohovory, testování on-line, assessment centra.

Číst článek →
Jak se obléct na výběrové řízení?

Jak se vhodně obléct na výběrové řízení?

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 31. srpna 2014

Oblečení lze považovat za součást naší osobnosti i individuality. Měli bychom se vždy cítit i vypadat dobře. Posílí to přirozeně naše sebevědomí. Někdo chce vyjádřit svůj originální přístup, jiný svoje smýšlení, někdo naopak na sebe nechce upozorňovat. Barvy by nám měly být příjemné, vyvolávat v nás pozitivní pocity. Některé nám sluší více, jiné méně, dokáží podtrhnout naše přednosti, zvýraznit naše rysy, ovlivnit naši náladu.

Číst článek →
Jak se obléct na výběrové řízení?

Režírujeme svůj budoucí život

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Našim představám a touhám dodáváme silný emocionální náboj. Je však důležité, abychom usměrňovali naše myšlenky podle vytčených cílů. Ovšem čemu dát přednost? Zdravý rozum je tady na místě. Silná individualita je trend, všichni se snažíme vyniknout mezi ostatními. Náš život je v našich rukou, režírujme si ho výhradně sami. Nejdůležitější je najít sám sebe. První krok spočívá v objektivním zhodnocení vlastní osobnosti.

Číst článek →
jak najít sami sebe?

Osobnostní rozvoj cestou cílené změny rukopisu

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy nás přepadnou pochybnosti o tom, zda děláme všechno správně, zda bychom nemohli nabourat naše zaužívané stereotypy. Naše touha po změně v nás může probudit potřebu vydat se novými cestami. Můžeme změnit naše podvědomé reakce, své názory i návyky. Grafologie Vám otevře nové možnosti ke zlepšení vztahů, vybídne Vás k dalšímu profesnímu postupu, pomůže dosáhnout životní rovnováhy a harmonie. Jako nejdůležitější se jeví pracovat na vlastní sebedůvěře, vydat se jinou cestou, stát se nezávislým.

Číst článek →
Osobnostní rozvoj cestou cílené změny rukopisu

Grafologie v profesním poradenství

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Najít to správné povolání, které nás bude bavit, přinášet nám radost a bude přínosem pro ostatní, není vždycky tak jednoduché. Každý z nás má nějaké osobnostní rysy i předpoklady, které naplno vloží právě do výkonu svého povolání. Každá profese si žádá něco jiného. Obchodník zaujme svojí lehkostí, upoutá nevázaností projevu, účetní přinese do své profese svoji zodpovědnost, smysl pro řád a organizaci.

Číst článek →
Grafologie v profesním poradenství