Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Režírujeme svůj budoucí život

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Našim představám a touhám dodáváme silný emocionální náboj. Je však důležité, abychom usměrňovali naše myšlenky podle vytčených cílů. Ovšem čemu dát přednost? Zdravý rozum je tady na místě. Silná individualita je trend, všichni se snažíme vyniknout mezi ostatními. Náš život je v našich rukou, režírujme si ho výhradně sami. Nejdůležitější je najít sám sebe. První krok spočívá v objektivním zhodnocení vlastní osobnosti.

režírujeme svůj život

Lépe přijímáme to, co jsme odhalili právě my, své závěry pak aplikujeme do života. Pokud nás hodnotí druzí, je to pro nás již méně přijatelné. Sebehodnotící techniky obsahují nejen naše dosažené úspěchy, blízké i vzdálené cíle, k nimž směřujeme. Stále bychom měli sledovat, jaké je naše aktuální úsilí, co právě vkládáme do našich nových projektů a jak se nám naše snažení vyplácí. Důležité je používat co nejvíce originality a kreativity, analyzovat negativa, ovšem co možná nejvíce rozvíjet pozitiva, stavět na silných stránkách osobnosti. To, co děláme, by nás mělo maximálně bavit. Potom nebudeme litovat času, který jsme této činnosti věnovali. Pak jsme schopni vytáhnout ze sebe opravdu to nejlepší, no jedním slovem maximum.

Pokud se budeme věnovat jen rutině, protože musíme, nikdy nebudou naše výsledky takové, jaké bychom očekávali. Každá pracovní činnost by nás měla bavit. Pokud se nám práce stane koníčkem, či naopak, to je přímo ideální situace. Zájmy jsou důležité pro náš prožitek, ale proč jich nevyužít k dosahování úspěchu? Kázeň, zodpovědnost, píle, systematičnost prostě jen dostanou emocionální náboj, který nás doslova vystřelí kupředu. Motivace, to je to pravé slovo. Každého motivuje něco jiného, někoho vidina výdělku, jiného účast na zajímavých projektech. Naše snažení můžeme rozhodně zefektivnit tím, že přesně identifikujeme naše přání, možnosti, skutečný a reálný stav.