Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Jak dnes probíhá výběrové řízení?

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 5. srpna 2015

Personální pohovory obvykle probíhají v několika etapách, celková doba trvání čtyři až šest týdnů není ničím neobvyklým. Není kam spěchat. Výběrové řízení si totiž klade za cíl nalézt toho nejvhodnějšího kandidáta pro obsazení té či oné předmětné pozice. Je to nelehký úkol, má-li být splněno mnoho podmínek, jež byly vytýčeny již na počátku.


výběrové řízení

Nejdříve se uchazeči rozřazují podle toho, zda vyhovují profesním požadavkům, splňují předem daná kritéria, vzdělání, dobu praxe, požadované znalosti či zkušenosti. Setkání s personalistou pak znamená, že jste předešlou fází prošli, případně něčím zaujali. Při osobním rozhovoru se můžete dozvědět podrobnosti o dané pracovní pozici, o požadavcích na ni kladených, o postavení dané pozice v rámci firemní hierarchie, včetně dalších podrobností o firmě, o jejím postavení na trhu. Důležité je také vědět, s kým budete spolupracovat, kdo bude vašim nadřízeným. Vás samozřejmě bude zajímat, jaké benefity firma nabízí svým zaměstnancům, jaká je pracovní doba, jak je postaven karierní plán jednotlivých zaměstnanců. Řeč přijde i na konečné podmínky nástupu.

Nesmíme zapomenout ani na standardní psychodiagnostiku či testování osobních a odborných předpokladů každého uchazeče. Prvotní tréma uchazečova již opadla, úvodní rozhovor zdárně proběhl, je tu vhodný prostor pro diagnostiku. Testování probíhá jednorázově, nebo si vyžádá více času, je vícekrokové. Musí být vyhodnoceny výsledky, jsou srovnány, vše je upřesněno.

Pohovor přímo se zaměstnavatelem, za účasti personalisty, který má již k dispozici výsledky osobnostních a odborných předpokladů, přímo navazuje. Informace ze životopisu jsou ověřeny, prověřeny případné reference, životopis důkladně prostudován. V úvodu rozhovoru jsou krátce zopakovány ta nejdůležitější data, konstatováno, co bylo již probráno. Otázky, v této fázi kladené, bývají konkrétnější, přesnější, směřují více na tělo. Takovýto rozhovor proběhne jednou, může se však také zopakovat ve stejné sestavě, pokud byl uchazeč vybrán do nejužšího kola, kde už je počet možných uchazečů velmi malý. Zase je tu prostor nejen pro všetečné dotazy budoucího zaměstnavatele, ale i pro otázky uchazečovy.

Po skončení výběrového řízení jsou všichni uchazeči informováni o tom, jak uspěli či naopak. Jsou seznámeni s tím, zda jejich osobní materiály budou, samozřejmě s jejich výslovným souhlasem, uloženy, případně skartovány. Těm neúspěšnějším je sděleno, jak se bude postupovat, kdy bude podepsána smlouva, je tedy určen den nástupu, vyřízeny potřebné formality.