Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Osobnostní rozvoj cestou cílené změny rukopisu

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy nás přepadnou pochybnosti o tom, zda děláme všechno správně, zda bychom nemohli nabourat naše zaužívané stereotypy. Naše touha po změně v nás může probudit potřebu vydat se novými cestami. Můžeme změnit naše podvědomé reakce, své názory i návyky. Grafologie Vám otevře nové možnosti ke zlepšení vztahů, vybídne Vás k dalšímu profesnímu postupu, pomůže dosáhnout životní rovnováhy a harmonie. Jako nejdůležitější se jeví pracovat na vlastní sebedůvěře, vydat se jinou cestou, stát se nezávislým.

Osobnostní rozvoj cestou cílené změny rukopisu

Sami mnohdy nevíme, co bychom chtěli. Chyby hledáme především u druhých, stejně jako příčinu naší nespokojenosti. Cvičení rukopisu může přinést trvalou změnu našich povahových rysů. Samozřejmě, že to nepůjde jako mávnutím kouzelného proutku. Bude to vyžadovat naše úsilí, píli i sebezapření. Postupně pochopíme, co je pravou příčinou našich obtíží v partnerském i profesním životě. Často tušíme, kde je zakopaný pes. Grafolog, za nímž přicházíme, pojmenuje naše slabší stránky. Cvičení rukopisu pak nabídne řešení. Je to určitý druh terapie, znamená přesun od diagnostiky do oblasti pomoci. Mozek díky podvědomí pevně vede naši píšící ruku. Systematickou změnou rukopisu pak začínáme působit opačně. Ruka mění tvar některých písmen, což samozřejmě souvisí s našimi vlastnostmi i naučenými stereotypy chování. Vědomá změna rukopisu provede postupně trvalou změnu některých povahových rysů. Vyvineme totiž cílený psací pohyb, který ovlivní dráhu od ruky až k mozku.

Grafolog nejprve odhalí skrytá přání klienta, jeho záměry a plány do budoucna, konstatuje míru jeho sebekázně, která je z rukopisu jasně patrná. Vyvážený rukopis pak mívají lidé s vnitřní harmonií. A té bychom chtěli společně docílit. Vnitřní rovnováha pak znamená spokojenost sám se sebou, se svými činy i rozhodnutími. Důležité je konstatování, že všichni máme nějaké slabiny. Nikdy nebudeme úplně dokonalí, a to jistě také není účel. Jestliže budeme mít rádi sami sebe, povede to k naší spokojenosti. Budeme překvapeni tím, jaké vlastnosti naší osobnosti lze postupně změnit. Dá se zapracovat na trpělivosti, zaměřenosti na cíl, upřímnosti, zlepšení komunikace, odpovědnosti či nezávislosti. Nejdůležitější je Vaše odhodlání uspět.