Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Grafologie v profesním poradenství

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 17. září 2014

Najít to správné povolání, které nás bude bavit, přinášet nám radost a bude přínosem pro ostatní, není vždycky tak jednoduché. Každý z nás má nějaké osobnostní rysy i předpoklady, které naplno vloží právě do výkonu svého povolání. Každá profese si žádá něco jiného. Obchodník zaujme svojí lehkostí, upoutá nevázaností projevu, účetní přinese do své profese svoji zodpovědnost, smysl pro řád a organizaci.

Grafologie v profesním poradenství

Manažerské profese pak vyžadují průbojnost, rozhodnost, samostatnost, optimismus, ochotu vymýšlet nové věci, schopnost strhnout ostatní, extravertní ladění, stejně jako převahu emocionality. Tady se tedy propojují naše vlastnosti právě s očekáváním osobnostních předpokladů v té či oné profesi. Grafologie se jeví jako ten nejlepší nástroj, který nám může pomoci najít vhodné povolání, ať už jde o absolventy škol, nebo ty, kteří se právě ohlížejí za svým uplynulým životem a rádi by se vydali jinou cestou. Grafologie upozorní na naše silné stránky, poodhalí ty slabší. Naším úkolem pak bude ty silnější ještě posilovat a co nejvíce zmírňovat ty slabší. Každý z nás pak může obrátit pozornost tím správným směrem a neplýtvat zbytečně svým úsilím. Naše motivace, zájmy, koníčky se plynule propojí s našimi předpoklady a schopnostmi. V nové profesi pak snadněji dosáhneme úspěchu, protože z vlastní vůle budeme pracovat na zvyšování svého osobnostního potenciálu a půjdeme rychle kupředu. Povede nás naše touha uspět, být lepší než ostatní, nabídnout něco více než ti druzí. Bude nás provázet optimismus, vidina cíle nás vždy rychle posune kupředu.

Někdo také bude hledat potvrzení toho, že jeho volba byla správná, že této volbě odpovídají jeho schopnosti či dovednosti. Mnozí z nás pak dělají rozhodnutí většího rozsahu, která jim citelně zasáhnou do života. Ti se pak budou v duchu ptát, co to provede s jejich životem profesním i osobním. Radikální změna může přinést jak nadšení, tak i rozladění. Grafolog jasně formuluje, jak nejlépe rozvinout svůj talent, maximálně využít osobnostní potenciál. Okamžitá rozhodnutí zde nejsou na místě, je dobré zvážit všechny možnosti, aspekty, představy porovnat s realitou.