Profil lektorky

Osobní údaje

Jméno: Věra Škultétyová
Rok narození: 1965
Délka praxe v letech: 23

Odbornost

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České republice, psycholog písma

Osobní charakteristika

Jsem přímá, odpovědná, umím rozlišit podstatné od nepodstatného, rychle analyzuji a rozhoduji se. Dobře komunikuju a dokážu pojmenovat věci pravými jmény. Ráda řeším složitá zadání a uvádím věci do řádného chodu. Mám radost, když vidím výsledky - fungující procesy, spokojené zaměstnance a manažery. Nemám ráda rutinu a "stojaté vody", baví mě přistupovat ke starým věcem nově, mám vysoký smysl pro povinnost a zodpovědnost. Z hlediska MBTI jsem typem ISTJ. Mám dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti, kultivované vystupování, dobře zvládám konfliktní situace. K dalším mým vlastnostem patří pečlivost a spolehlivost, stejně jako empatie.

Přednosti lektorky

  1. Respekt a úcta k lidem, empatie.
  2. Pozitivní myšlení a přístup k práci i životu.
  3. Cílevědomost a důslednost.

Poradenství


Systematické koučování, osobnostní poradenství, poradenství v oblasti budování firemní kultury, vnitrofiremní komunikace, práce s obchodním týmem. Specializace na oblast rozvoje lidských zdrojů. Věnuji se celoživotnímu vzdělávání, motivaci pracovníků a poradenství. Osobní konzultace a poradenství v oblasti prezentačních dovedností, moderní rétoriky, krizové komunikace. Poskytuji osobní poradenství za účelem sebepoznání s využitím grafologie, diagnostikuji osobnost pisatele z hlediska jeho pracovní výkonnosti, temperamentu, vitality, fantazie, kreativity, sebeovládání, způsobu myšlení. Využívám pak tyto informace při práci s lidskými zdroji a jejich rozvojem.