Poradenství

Stojíte na prahu svého profesního života? Co všechno mne inspiruje na cestě za mou kariérou? Mám zájem vycestovat do zahraničí? Chystáte větší životní změnu? Končí Váš studentský život? Nevíte přesně, co pro Vás znamená pojem ideální kariéra? Mohu samostatně podnikat? Jak být úspěšný? Jak si vybrat práci? Profesní poradenství

Položte si několik základních otázek a uvědomte si, zda Vás zvolená profese bude naplňovat, zda změna, o níž uvažujete, přinese očekávaný výsledek. Jaké jsou mé zájmy, osobnostní předpoklady, v čem spočívají mé silné stánky.