Grafoterapie

Stále hledáme způsob, jak nalézt životní rovnováhu. Grafoterapie pomáhá potlačit nežádoucí rysy naší povahy pomocí změny rukopisných znaků. Během psaní si musíme uvědomit vlastní zvýšené úsilí, které bude zaměřeno na určitý cíl. Tato aktivní snaha pomůže změnit naše postoje či chování. Pocit spokojenosti je subjektivní záležitostí a každý se k němu musí dopracovat sám. Nikdo z nás nebude dokonalý, ale grafolog může aktivně provázet svého klienta právě na cestě změny.

Proměna osobnosti bude záviset především na naší vytrvalosti a motivaci. Všemu lépe porozumíme díky vlastnímu prožitku a vlastní zkušenosti. Změníme některé detaily rukopisu, např. přeškrty přes „t“, umístění interpunkce, některá písmena střední zóny („a“ „o“) nebo průběh řádků. Ráz našeho rukopisu však zůstane zachován. Zaměříme se tak postupně na naši trpělivost, vytrvalost, pocit odpovědnosti či nezávislosti. Budeme pak klidněji reagovat na hodnocení okolí, snadněji komunikovat. Budeme upřímnější sami k sobě.