Grafologie

Každý z nás je individuální osobností, s neopakovatelnými rysy. Náš rukopis se do jisté míry shoduje či neshoduje s odpovídající školní předlohou. Školní předlohy se vyvíjejí, písmo se v závislosti na tempu doby zjednodušuje. Rukopis vypovídá o našich vlastnostech, charakterizuje naše předpoklady. Individuálnost rukopisu lze popsat jako míru odlišnosti od školní předlohy, čím více se písmo odlišuje, tím více se osobnost vymyká průměru. Vyváženost písmových znaků odráží životní klid, vyrovnanost, rovnoměrnost.

Grafolog může za pomoci znaků písma diagnostikovat osobnostní rysy, vitalitu, temperament, míru extroverze a introverze, stav emocí, sílu vůle, odolnost vůči zátěži, schopnost empatie, ochotu komunikovat…Osobnost se v průběhu života vyvíjí, reaguje na okolní prostředí, dochází k posunu v její struktuře. Mění se také naše sebevědomí i sebehodnocení, v různých fázích života se můžeme cítit silnější, jindy méně silní. Grafologie podává objektivní obraz současného stavu, ohlédne se za minulostí, nastíní, jak bude vypadat budoucnost.

grafologie